Privacy-verklaring

                                 

AVG Privacyverklaring naaiatelier Textiel en zo……..

In deze privacyverklaring lees je over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt aangegeven waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze gebruikt worden. Ook vind je hier al jouw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe je van deze gegevens gebruik kunt maken. De privacyverklaring zal soms worden gewijzigd door wetswijzigingen; het is raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoudsopgave:
1  Doel gegevens
2  Opslagperiode
3  Beveiliging
4  Ontvangers
5  Jouw rechten
6  Plichten

Op dit moment lees je de privacyverklaring van naaiatelier Textiel en zo….., atelier waar kleding hersteld en op maat gemaakt wordt. Er zijn situaties waarbij jouw gegevens door naaiatelier Textiel en zo….verzameld worden .Daarom moet jij weten hoe met deze gegevens omgegaan wordt en hoe je jouw wensen met betrekking tot jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door naaiatelier Textiel en zo…, neem dan contact op met:
                         Naaiatelier Textiel en zo…….
                         Tel: 06.54722053
                         Maasstraat 17, 5301 CN Zaltbommel

1 Doel gegevens.
Naaiatelier Textiel en zo… verzameld persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze worden hieronder toegelicht:
1.1  Naaiatelier Textiel en zo…stuurt via e-mail informatie en facturen. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van naaiatelier Textiel en zo…
1.2  Jouw gegevens worden verzameld op het moment dat je contact opneemt met naaiatelier Textiel en zo…via de website. in dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving, om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden.
1.3  Analytics: de website van naaiatelier Textiel en zo…verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniemen zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk aan informatie zoals duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.  Alle gegevens worden verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

2.  Opslagperiode.
2.1  Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door naaiatelier Textiel en zo…maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
2.2  Contact opnemen: op het moment dat je contact opneemt via de mail met naaiatelier Textiel en zo…worden de gegevens die je meestuurt zoals naam, e-mailadres , opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
2.3  Analytics: de gegevens die Analytics via de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan naam of e-mailadres. deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

3.  Beveiliging.
3.1  De e-mail van naaiatelier Textiel en zo…wordt gehost bij Google Gmail. Als je contact opneemt via formulieren of via mail worden de gegevens opgeslagen op de servers van Gmail. 
3.2  De website en back-ups van de website worden gehost  bij Jimdo. Gegevens die je achterlaat op de website van naaiatelier Textiel en zo… zijn op de servers van Jimdo opgeslagen. Jimdo gebruikt de reCaptcha service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. 
3.3  Jouw persoonsgegevens worden afgedrukt op eventuele facturering en informatiemateriaal. daarnaast worden je gegevens alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door naaiatelier Textiel en zo…worden beheerd zijn alleen toegankelijk  via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld  met een wachtwoord en/of vingerafdruk. het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de noodzakelijke.
3.4  Beveiliging: jouw bezoek aan mijn website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. dit betekent dat jouw verbinding met de website van naaiatelier Textiel en zo…privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Bovendien is het domein van naaiatelier Textiel en zo…ondertekend met DNSSEC: een extra hulpmiddel waarmee de “bewegwijzering” van de website veiliger en vertrouwder wordt. 

4.  Ontvangers.
4.1  Recht op inzage: je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij naaiatelier Textiel en zo… vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met naaiatelier Textiel en zo…. je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
4.2  Recht op rectificatie: kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door naaiatelier Textiel en zo..
4.3  Recht op overdracht: Mocht je de gegevens nodig hebben die bij naaiatelier Textiel en zo…opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient naaiatelier Textiel en zo… al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5.  Jouw rechten.
5.1  Recht op wissen van gegevens: wil je niet langer dat jouw gegevens bij naaiatelier Textiel en zo… vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
5.2  Recht op het indienen van een klacht: je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat naaiatelier Textiel en zo… niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
5.3  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): wil je niet dat naaiatelier Textiel en zo… jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruikmaken van deze rechten kan via textielenzo@cvb.nl.

6.  Plichten.
6.1  Naaiatelier Textiel en zo…verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten of producten van naaiatelier Textiel en zo… via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is nodig om informatie en facturen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan naaiatelier Textiel en zo…de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met naaiatelier Textiel en zo… met andere dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal eerst jouw toestemming daarvoor worden gevraagd.
6.2  Naaiatelier Textiel en zo…behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer naaiatelier Textiel en zo.. dit gerechtvaardigd acht om te doen, b.v. wanneer een juridisch verzoek/proces hierom vraagt of om de rechten, eigendom of veiligheid van naaiatelier Textiel en zo… te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je nog vragen? Neem contact op via onderstaande gegevens.

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland begeeft, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van “Cookies”. Dit zijn tekst bestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. De door cookiesgegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website ( met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_ anonymizelp()”.  Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres  binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de overeenkomsten betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en internetgebruik  te bieden (art. 6, lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookiesgebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of aan reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.
De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin  te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. er wordt dan “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.
Meer informatie over de gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar, vind je in in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCaptcha.
We gebruiken de reCaptcha service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via de website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCaptcha te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en de staten die deelnemen aan het  verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Googleservice in de VS en daar afgekort.  Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCaptcha doorgeeft wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google ‘s regels voor gegevensbescherming van toepassing. meer informatie over Google ‘s privacy beleid vind je op deze pagina: https://policies.ggole.com/privacy?hl=nl. Door reCaptcha te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.